Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI novice in sporočila

KAKŠNA JE ZGODOVINA TRSTA, KI JO V LETU 2015 PONUJA OBČINA TURISTOM?

Občinska uprava je želela v teh letih nadeti Trstu podobo “turističnega mesta” in “Barcolana” je bila najugodnejši trenutek, da bi to podobo približali tisočem turistov, ki so se za to priložnost zgrnili v mestu.

Škoda le, da je v promocijski kampanji prišla na dan mapica v angleščini “TRIESTE FREE MAP”, v kateri je tudi “5 minutes of History” (5 minut Zgodovine), ki obsega veliko nepravilnosti, površnosti in izpustitev (ni namreč omenjen pridevnik “mittelevropski”, ki označuje mesto v skoraj vseh vodnikih).

Ker je “Trieste free map” nastala na pobudo Tržaške občine  in jo je oblikovala Discover Trieste – občinski projekt (pod pokroviteljstvom Sklada Crt Trst), se kot VZPI-ANPI ne moremo ne čuditi, kako je bila prikazana “ZGODOVINA” našega mesta, ki v skopih vrsticah in s pomanjkljivostmi in potvorbami govori o tem, kar se je zgodilo v preteklem stoletju, od prve svetovne vojne do konca druge.
Poglejmo tekst:

v angleščini se glasi: At the end of First World War in 1918, the Free Commune of Trieste was integrated into Italy. During the Second War it was invaded by Tito’s Yougoslavian troops (“massacres of the foibe”) and was “liberated” by the arrival of the Allied Forces, who stayed in the city to rule it. In 1954 Trieste was reunited with Italy, thanks to the London Memorandum.

Slovenski prevod: Konec prve svetovne vojne leta 1918 je tržaška svobodna občina bila vključena v Italijo. Med drugo svetovno vojno so jo zasedle Titove jugoslovanske čete (poboji v fojbah) in je bila “osvobojena” ob prihodu zavezniških sil, ki so mestu zavladale. Leta 1954 je bil Trst pridružen Italiji, zahvaljujoč se Londonskemu memorandumu.

Kako je mogoče, da s konca prve svetovne vojne, o kateri se ne govori, preidemo na konec druge vojne in popolnoma zamolčimo brezno dolgega fašističnega dvajsetletja in vse, kar je to obdobje pomenilo za naše mesto, ter 20 mesecev nacifašizma s pokoli (lahko govorimo o pokolih že če omenimo samo 50 obešenih v Ul. Ghega in 70 ustreljenih na Opčinah), s krematorijsko pečjo in z deportacijami v uničevalna taborišča 3. rajha. In kako je mogoče, da se govori (in še to instrumentalno) samo o takoimenovanih 40 dneh?

Turistom je sicer treba vse prikazati “v petih minutah”, a prav zato zakaj ni bilo povedano to, kar se je v našem izmučenem mestu zgodilo v 36 letih, od 1918 do 1954, z enim stavkom, ki bi imel pravi smisel: “ v prvi polovici prejšnjega stoletja, od konca prve do konca druge svetovne vojne so v Trstu zamenjali 7 državnih zastav, tako da zgodovinarji govorijo o “premični meji” v teh krajih....”

Če pa bi se želeli poglobiti, bi lahko zapisali, da “so se leta 1918, po petsto letih državne in politične stabilnosti, začele za Trst korenite spremembe, začenši z dveletjem italijanske vojaške okupacije (1918-1920), do podpisa Rapallske pogodbe, s katero se je za te kraje končala prva svetovna vojna in ako naprej...”

Poleg tega, da so “Trieste free map” razdeljevali tisočem in tisočem turistov, je še hujše, da je Discover Trieste vključila vse to v spletno mrežo evropskih mest: www.use-it.travel/home. Kdo bo poplačal Združenju VZPI-ANPI, pa tudi vsem nam navadnim občanom, škodo, ki jo je povzročila vključitev tako grde in deviantne slike našega mesta v internetno omrežje?

Preko interneta javno zahtevamo od Tržaške občinske uprave, da odstrani iz obtoka vse še razpoložljive papirnate izvode “turističnega vodnika”, kakor tudi, da se ga zbriše iz evropskega spleta, v katerega je bil vključen ravno ob 70-letnici osvoboditve izpod nacifašizma, ki jo letos proslavljamo po vsej Evropi, tako v Milanu, kot v Berlinu.

VZPI-ANPI
Oktober 2015