?> ANPI Trieste - VZPI Trst - Spominski datumi
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Spominski datumi

od julija do decembra

16-08-1944 Nemci so zažgali kraške vasi Cerovlje, Mavhinje, Medjo vas in Vižovlje.
18-08-1944 Na Opčinah so nacisti ustrelili partizana Maria Kovačiča in Slavka Štolfo.
29-08-1944 Na Opčinah so Nemci ustrelili pet kurirk iz Prebenega – Mirko in Angelo Bandi, Slavo Grahonja, Elviro Kocjančič in Ano Parovel ter tri partizane – Leopolda Mervica, Balda Boleta in Marijo Grmek.
31-08-1942 V tovarni Saturnus v Ljubljani so fašisti umorili Vido Pregarc iz Trsta.
06-09-1930 Na gmajni pri Bazovici so fašisti ustrelili Ferdinanda Bidovca, Franca Marušiča, Zvonimirja Miloša in Franca Valenčiča, ki jih je Posebno sodišče obsodilo na smrt na 1. tržaškem procesu.
08-09-1943 Kapitulacija fašistične Italije in začetek osvobodilnega boja v Italiji.
09-09-1943 Nemška okupacija mesta Trst. General Ferrero, ki je poveljeval 60.000 vojakom, je izročil mesto ne več kot 700 Nemcem, potem ko je odklonil prošnjo, da bi oborožil delavstvo.
29-09-1943 V Bariju nastanek Prekomorskih brigad.
02-10-1943 Nemci so zažgali breško vas Mačkolje v dolinski občini.
03-10-1943 Na Lipniku pri Zazidu nad Koprom je nacistični okupator zajel in ustrelil deset moških iz Mačkolj in dva povratnika iz italijanske vojske.
17-10-1929 Fašisti so v Pulju usmrtili Vladimirja Gortana.
17-10-1944 V Rižarni so po hudem mučenju umorili voditelja KPI in člana 4. Bataljona GAP Luigija Facchina.
04-11-1943 V Čežarjih so fašisti ustrelili učiteljico Elviro Kocjančič in drugi dve tovarišici.
07-11-1943 V Munah je v boju padel komandant bataljona “Trieste” Giovanni Zol (3. bataljon Istrskega odreda).
11-11-1944 V Rižarni so po hudem mučenju umorili člana CK KPI Vincenza Giganteja.
20-11-1943 V Topolovcu pri Kučibregu je bil v spopadu z okupatorjem uničen bataljon Alma Vivoda.
22-11-1944 Na Opčinah so nacisti usmrtili šest antifašistov.
15-12-1941 Na openskem strelišču so fašisti ustrelili obsojence drugega tržaškega procesa Viktorja Bobka, Simona Kosa, Ivana Ivančiča, Pinka Tomažiča in Ivana Vadnala.
22-06-1944 V Rižarni pri Sv. Soboti so Nemci sežgali 40 antifašistov (dvajset žensk in dvajset moških).
20-12-1944 Ustanovitev brigade “F.lli Fontanot”.
Incendio Caresana Im memoria staffette fucilate a Mandria Bari Brigate d'Oltremare Pinko Tomažič