?> ANPI Trieste - VZPI Trst - Spominski datumi
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Spominski datumi

od januarja do junija

10-01-1945 v Borštu med napadom na bunker so padli Karel Gruden – Stanko, Ivan Gerzetič, Dušan Munih in Danilo Petaros.
23-02-1921 V Rovinju pade prva žrtev fašističnega nasilja Pietro Ive.
24-02-1945 V Milanu so fašisti umorili Eugenia Curiela, voditelja Mladinske fronte za neodvisnost in svobodo.
03-03-1944 Umor Sergia Cermelija, komandanta brigade Zol.
07-03-1944 Na Opčinah so nacisti obesili kurirko Rozalijo Kos Kocjan.
17-03-1944 V Temnici na Krasu padlo 19 partizanov brigade Zol.
20-03-1945 Med mučenjem v Vili Triste umrla aktivistka Darinka Piščanc.
21-03-1935 V Lonjerju padli v boju z nacifašisti partizani Evald Antonič, Angel Masten, Andrej Pertot in Pavel Petnar.
28-03-1945 V Ul. D’Azeglio obesili borce sabotažne skupine Sergija Cebrona, Giorgia De Roso, Livia Štoka in Remigia Visinija – Višnjevca.
03-04-1944 Na openskem strelišču nacisti usmrtili 71 talcev.
08-04-1944 S sežigom trupel 71 talcev preizkusili krematorijsko peč v Rižarni.
23-04-1944 V Ul. Ghega obesili 51 talcev italijanske, slovenske in hrvaške narodnosti.
25-04-1945 Dan osvoboditve in odporništva italijanskega naroda, proglašen za državni praznik. Na Tržaškem poteka osrednja proslava v Rižarni.
28-04-1945 Na openskem strelišču ustrelili 15 partizanov in aktivistov.
30-04-1944 Nacifašisti zažgali 135 hiš v vasi Lipa in umorili 263 prebivalcev.
26-05-1944 Na openskem strelišču so Nemci ustrelili Dušana Lisjaka in Josipa Vrabca.
29-05-1944 Pri Proseški postaji so Nemci obesili 10 talcev – Jurij Bensa, Andrej Brežec, Mario Derin, Rok Klarin, Albert Matulič, Silvano Petracco, Armando Valerio, Svetko Vatovec, Josip Švara in Lino Zubin.
10-6-1944 Zavezniki so bombardirali Trst, umrlo skoraj 500 ljudi.
18-06-1944 V tržaškem zaporu so po mučenju umorili Nataleja Božiča Colaricha.
22-06-1944 V Rižarni pri Sv. Soboti so Nemci sežgali 40 antifašistov (dvajset žensk in dvajset moških).
28-6-1943 Na Rotondi pri Bošketu so fašisti umorili Almo Vivoda.
Rozalija Kos Kocjan Villa Triste Via Ghega