Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Eventi del mese

Commemorazione in ricordo di Rozalija Kos Kocjan – Guličeva
Svečanost v spomin na Rozalijo Kos Kocjan – Guličeve

data: 07/03/2023   località: Opicina, Via Nazionale
Opčine, Narodna ulica

Alla vigilia dell' 8. marzo verrà ricordata dall’ANPI/VZPI la figura di Rozalija Kos Kocjan – Guličeva, madre di sei figli e staffetta partigiana, barbaramente impiccata dai nazisti sulla via Nazionale di Opicina, in prossimità della stazione tramviaria, per la sua partecipazione alla lotta di liberazione. Nel 79° anniversario della sua morte si svolgerà martedì 7 marzo alle ore 10.30 la commemorazione di fronte alla targa commemorativa in Via Nazionale. Parlerà la rappresentante del Comitato provinciale dell’ANPI/VZPI di Trieste Marina Sessich.

 

 

Na predvečer 8. marca bo združenje VZPI/ANPI počastilo spomin Rozalije Kos Kocjan – Guličeve, matere šestih otrok in partizanske kurirke, ki so jo nacisti zaradi njenega sodelovanja v narodnoosvobodilnem boju zverinsko obesili na Narodni ulici na Opčinah, nedaleč od tramvajske postaje. Ob 79. obletnici njene mučeniške smrti bo v torek, 7. marca, ob 10.30, potekala pred spominsko ploščo na Narodni ulici spominska svečanost. Spregovorila bo predstavnica pokrajinskega združenja VZPI/ANPI Marina Sessich.