Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera
immagine articolo di fondo

Egregio Signor Presidente
della Repubblica italiana

on. Sergio Mattarella

Quirinale
Roma

 

Passata la “giornata dell’odio” di orwelliana memoria verrebbe la voglia di chiudersi in casa e lasciar decantare i rancori e la rabbia per le strumentalizzazioni e le falsità dichiarate in quest’occasione.

Il 6 agosto del lontano 1989 accompagnai il giovane Gianni Cuperlo, segretario della FGCI, in un suo pellegrinaggio pacifista e contro la violenza delle guerre partito dall’isola quarnerina di Arbe, dove in un campo di concentramento italiano morirono a migliaia, anche neonati, per poi continuare al Pozzo della miniera di Basovizza, cenotafio in ricordo delle foibe, e finire nella Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio con forno crematorio in territorio italiano, ancorché ceduto dai fascisti al III Reich di Hitler. In quell’occasione venne ribadito il no alla violenza cieca che a volte colpì anche qualche innocente. Ci furono polemiche ed iniziative discutibili. Ne seguì, dopo la dissoluzione della federazione jugoslava, la costituzione della commissione mista italo-slovena che preparò un rapporto storico sulle vicende del confine orientale ma che l’Italia inaspettatamente non volle pubblicare. Era nel frattempo iniziato il periodo del revisionismo storico e della parziale riabilitazione dei “ragazzi di Salò”.

Poi si istituì per legge la Giornata del Ricordo, sostanziale contrappeso alla Giornata della Memoria, ridotta a semplice occasione per qualche sbrigativa cerimonia. Ormai da quindici anni subiamo ripetuti tentativi di fomentare l’odio contro i popoli vicini con accuse di “pulizia etnica” ed uccisioni di massa di persone “colpevoli soltanto di essere italiani”.

A questo coro Lei ha aggiunto la sua autorevole voce.

Ma è proprio così? Il fascismo non c’entra? Era solo odio etnico? Mi permetta di segnalarle alcuni fatti incontrovertibili.

continua ..........

Ugledni gospod Predsednik
italijanske republike

posl. Sergio Mattarella

Rim, Kvirinal

 

 

         Minil je „dan sovraštva“, kakršnega je svoj čas opisal Orwell, in najraje bi se zaprl doma in počakal, da se poležeta jeza in zamere zaradi laži in instrumentalizacij, do katerih je prišlo ob tej priložnosti.

         Bilo je 6.avgusta daljnega 1989, ko sem pospremil mladega Giannija Cuperla, tajnika ZKMI, na njegovem pacifističnem romanju proti vsakršnemu vojnemu nasilju, začenši z Rabom, kjer so v italijanskem koncentracijskem taborišču umrli tisoči, tudi dojenčki, nato pri bazovskem rudniškem jašku, kenotafiju v spomin na fojbe, in končavši v Rižarni, edinem uničevalnem taborišču s krematorijsko pečjo na sedaj italijanskem ozemlju, ki so ga fašisti darovali Hitlerjevemu Tretjemu Rajhu. Takrat je bilo poudarjeno zavračanje slepega nasilja, ki je prizadelo tudi nekaj nedolžnih. Prišlo je do polemik in spornih pobud. Po razpadu Jugoslavije je bila ustanovljena mešana komisija italijanskih in slovenskih zgodovinarjev, ki je pripravila skupno poročilo o zgodovini na vzhodni meji, ki pa ga Italija nepričakovano ni hotela objaviti. Medtem se je namreč pričelo obdobje zgodovinskega revizionizma in delne rehabilitacije „salojskih fantov“.

         Potem je bil ustanovljen Dan spominjanja, protiutež Dnevu spomina, ki je bil v svojem pomenu zmanjšan na preprosto priložnost za kratke svečanosti. Že petnajst let trpimo poskuse ščuvanja k sovraštvu do sosednjih narodov z obtožbo o „etničnem čiščenju“ ter množičnih pobojih oseb, katerih edina krivda naj bi bila, da „so bili samo Italijani“.

        Temu zboru ste Vi zdaj dodali tudi svoj glas.

 se nadaljuje ........

immagine articolo di fondo

25, 26, 27 gennaio 2019
Celebrazione della Giornata della Memoria

Care compagne e cari compagni,
appare necessario, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca tendenti alla riabilitazione del fascismo, una maggior partecipazione da parte nostra anche alle celebrazioni della Giornata della Memoria.

Vi segnalo pertanto queste 4 iniziative, invitandovi alla partecipazione:
venerdì 25 gennaio, alle ore 17.00 a Muggia presso il ricreatorio Penso di piazza della Repubblica 8, un’ iniziativa co organizzata dal Comune di Muggia, l’ANPI VZPI, l’ANED, l’Istituto comprensivo Lucio Scuola Nazario Sauro e le cooperative sociali Itaca e Universiis (che gestiscono la Casa di Riposo Comunale) con la testimonianza di un ex deportato a Buchenwald e la presentazione della ricerca degli alunni della scuola media Sauro sulle leggi razziali;
sabato 26 gennaio alle ore 16.30 presso il piazzale antistante lo stadio Grezar fiaccolata per la memoria, la pace e la convivenza, fino alla Risiera di San Sabba, organizzata dal Coro Partigiano Pinko Tomažič,che si esibirà al termine della fiaccolata. In tale occasione inoltre, l’ANPIVZPI e l’ANED deporranno una corona d’alloro;
domenica 27 gennaio, alle ore 09.30, carcere del Coroneo, marcia silenziosa di ex deportati, studenti e cittadini fino alla Stazione Centrale;
domenica 27 gennaio ore 11 , cerimonia solenne in Risiera. Assieme all’ANED abbiamo deciso, per rimarcare il nostro dissenso verso il comportamento tollerante dell’Amministrazione comunale verso i fascisti ed i seminatori d’odio verso i più deboli, di non deporre la nostra corona in tale occasione ma di farlo, appunto, nella giornata di sabato. Tuttavia saremo comunque presenti per rispetto della Giornata della Memoria e della Comunità Ebraica triestina.

Con l’auspicio di vedervi numerosi.
Fabio Vallon, presidente del comitato provinciale ANPI VZPI Trieste

25, 26, 27. januarja 2019
Proslava Dneva spomina

 

 

Drage tovarišice in tovariši,
potrebna je, tudi v vidiku recentnih dogodkov, ki pričajo o rehabilitiranju fašizma, večja prisotnost nas vseh na proslavljanjih Dneva spomina .

Seznanjam vas s 4 pobudami ter vas vabim, da se jih udeležite:

v petek, 25. januarja, ob 17. uri v Miljah, v rekreatoriju Penso na Trgu Republike 8, pobuda, ki jo prirejajo Občina Milje, ANPI-VZPI, ANED, Inštitut Lucio Scuola Nazario Sauro in zadruge Itaca ter Universiis (ki upravljajo Občinski dom za ostarele), s pričevanjem enega od bivših deportirancev v Buchenwaldu ter s predstavitvijo nalog dijakov srednje šole Sauro o rasnih zakonih;

v soboto, 26. januarja ob 16.30 na trgu nasproti stadiona Grezar baklada za spomin, za mir in sožitje, ki se bo vila do Rižarne in ki jo prireja Tržaški partizanski pevski zbor Pino Tomažič, ki bo na koncu tudi zapel. Ob tej priložnosti bosta ANPI-VZPI in ANED položili venec;

v nedeljo, 27. januarja ob 9.30 bo izpred zapora Coroneo tihi pohod bivših deportirancev, študentov in drugih občanov do glavne železniške postaje;

v nedeljo, 27. januarja, ob 11. uri, slavnostni obred v Rižarni. Da bi izrazili svoje nestrinjanje z občinsko upravo, ki se kaže popustljiva do fašistov in sejalcev sovraštva do šibkejših, smo skupaj z ANED sklenili, da ob tisti priložnosti ne bomo položili venca. To bomo storili v soboto. Bomo vsekakor prisotni v Rižarni, in sicer zaradi spoštovanja do Dneva spomina in do tržaške židovske skupnosti. Računam na vašo množično prisotnost.

Fabio Vallon, predsednik pokrajinskega odbora ANPI VZPI za Trst

immagine articolo di fondo
immagine 5x1000

Eventi del mese

Dogodki v mesecu

Aprile 2019
DoLuMaMeGiVeSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
23/04/2019 09:00
Trieste, Via Ghega-Conservatorio di Musica G. Tartini
Trst, Ul. Ghega: Glasbena šola G. Tartini

Commemorazione nel 75° anniversario della morte dei 51 ostaggi impiccati dai nazisti

Svečanost v spomin na 51 talcev, ki so jih nacisti obesili pred 75 leti

24/04/2019 17:30
Muggia, Sala comunale «Giuseppe Negrisin» Piazza Marconi, 1
Milje, Razstavna dvorana Giuseppe Negrisin Trg Marconi

LE DONNE DI MUGGIA NELLA RESISTENZA
Mostra storica in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia

ŽENE IZ MILJ V ODPORNIŠTVU
Zgodovinska razstava ob obletnici Osvoboditve Italije

24/04/2019 20:00
Kulturni dom na Colu
Casa di cultura a Col

25 aprile - Festa della Liberazione, serata tra amici

25. april - Praznik Osvoboditve, družabni večer

24/04/2019 20:00
Risiera di S. Sabba
Rižarna pri Sv. Soboti

Concerto di canti partigiani «Pesem o svobodi - Canti della libertà»

Koncert partizanskih pesmi «Pesem o svobodi-Canti della libertà»

25/04/2019 10:30
Piazzale antistante Stadio Grezar
Nasproti stadiona Grezar

25 APRILE 2019

25. APRIL 2019

26/04/2019 18:00
Casa del Popolo «Palmiro Togliatti» Borgo San Sergio
Ljudski dom Palmiro Togliatti - Naselje Sv. Sergija

Presentazione del libro
Claudia Cernigoi: «OPERAZIONE PLUTONE»

Predstavitev knjig
Claudia Cernigoi: OPERACIJA JAMENDOL

30/04/2019 20:30
Prosecco - Casa di cultura
Prosek - Kulturni dom

Vigilia del 1° Maggio

Prvomajski predvečer

06/04/2019 11:00
Stancija/Stanzia Bembo

75° anniversario della formazione del Battaglione italiano «Pino Budicin»

75. obletnica nastanka italijanskega bataljona Pino Budicin

07/04/2019 15:00
Poligono di Opicina
Opensko strelišče

75° anniversario del sacrificio dei 71 antifascisti fucilati dai nazisti
COMMEMORAZIONE

SPOMINSKA SVEČANOST
75-letnica junaške smrti 71 antifašističnih talcev, ki so jih ustrelili nacisti

18/04/2019 18:00
Aurisina - Casa di cultura Igo Gruden
Nabrežina - Kulturni dom Igo Gruden

75° anniversario della deportazione della popolazione maschile dell'Altipiano carsico ai lavori forzati in Germania
Ivan Vogrič: presentazione del libro «Operazione Castoro»

75. obletnica izgona moškega prebivalstva Krasa na prisilno delo v Nemčijo
Ivan Vogrič: Predstavitev knjige Operacija Bober, 27.04.1944

08/04/2019 18:00
Malchina, Trattoria «Da Boris»/ Mavhije, gostilna Pri Borisu

Festa del tesseramento 2019 e presentazione del libro «Operazione Plutone»

Praznik včlanjevanja 2019 in predstavitev knjige Operazione Plutone

03/04/2019 18:00
Dolina, Sala SKD V. Vodnik / društvena dvorana

Festa del tesseramento 2019

Praznik včlanjevanja 2019