Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - uvodnik

COMMEMORAZIONE/SPOMINSKA SVEČANOST

ANPI – VZPI   ANED  ANPPIA

Domenica 17 dicembre 2023 alle 15.00 al poligono di Opicina
V nedeljo, 17. decembra 2023, ob 15. uri bo na openskem strelišču

COMMEMORAZIONE/SPOMINSKA SVEČANOST
nel 82° della fucilazione dei condannati a morte al 2° processo di Trieste
ob 82-letnici usmrtitve obsojencev na 2. tržaškem procesu

Pinko Tomažič, Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Ivan Vadnal

Parlerà il giornalista/Slavnostni govor novinar
MARKO MARINČIČ

Presiederà/Predseduje
Luka Gregori

Canteranno/Peli bodo
i CORI RIUNITI TABOR E STANE MALIČ diretti da David Žerjal
ZDRUŽENA PEVSKA ZBORA TABOR IN STANE MALIČpod vodstvom DAVIDA ŽERJALA
e/in
il CORO PARTIGIANO TRIESTINO PINKO TOMAŽIČ diretto da Pija Cah
TRŽAŠKI PARTIZANSKI PEVSKI ZBOR PINKO TOMAŽIČ pod vodstvom PIJE CAH

Alle ore 17. in Prosvetni dom di Opicina/Ob 17. uri v Prosvetnem domu na Opčinah
CONCERTO CELEBRATIVO DEL CORO PARTIGIANO P. TOMAŽIČ per il 50° anniversario dell’attività
SLAVNOSTNI KONCERT TPPZ P. TOMAŽIČ v okviru proslavljanja 50-letnice zbora