Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - uvodnik

Sporočilo

Sporočilo

 

Tržaški pokrajinski odbor VZPI-ANPI, ki se je sestal na prvi seji po svojem kongresu v četrtek, 3. marca v openskem Prosvetnem domu, je soglasno potrdil Fabia Vallona na predsedniškem mestu ter izvolil novo pokrajinsko tajništvo, ki ga sestavljajo Renato Kneipp in Mirta Čok (podpredsednika), Dušan Kalc (tajnik), Franco Cecotti, Laura Marzi in Marina Sessich. Na Vallonov predlog je pokrajinski odbor soglasno imenoval Stanko Hrovatin za častno predsednico.

Odbor je nadalje razpravljal o vojni v Ukrajini ter sprejel naslednjo resolucijo:
»Tržaški pokrajinski odbor VZPI-ANPI se strinja s stališčem, ki ga je o rusko-ukrajinski vojni sprejelo vsedržavno tajništvo ANPI. Izraža nadalje svoje nasprotovanje pošiljanju in prodaji orožja Ukrajini, ki ga je sprejel italijanski parlament, ter smatra, da je bolj v skladu z ustavnimi določili ter z željo po zaustavitvi vojne vihre odločna zavzetost naše države za pošiljanje humanitarne pomoči, za takojšnjo prekinitev ognja ter za resnična mirovna pogajanja in zaščito civilnega prebivalstva.«