Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera
logo o-44

Zakaj glasilo


Spominjanje na tiste, ki so se borili in umirali za izkoreninjenje fašizma in nacizma, za svobodo in demokracijo, za mir in sožitje, za človekove pravice in družbeno pravičnost, se mora spojiti z željo in s pripravljenostjo mlajših rodov, da se za uveljavitev teh vrednot borijo naprej, kajti v današnji družbi neštetih protislovij in nedoslednosti doživljamo poleg hude gospodarske, družbene in politične krize, tudi krizo teh vrednot, medtem ko se širijo neenakost, zakon močnejšega in neofašistična nevarnost. Eno najbolj učinkovitih sredstev za spajanje zgodovinskega spomina z današnjimi potrebami po boljšem in pravičnejšem življenju sta slej ko prej medijsko izraženi svobodna misel in beseda. Zato menimo, da bo trud borčevskih organizacij, da bi res izpolnjevale vlogo kritične vesti današnje družbe in pomagale v iskanju poti iz krize ter zaščitile demokratično ureditev in njeno ustavo, tudi na krajevni ravni učinkovitejši, če jim bo v oporo izčrpnejša informacija in možnost komuniciranja ter poglobljene razprave in izmenjave mnenj.
Od tu sklep pokrajinskega Združenja VZPI-ANPI za Trst, da se opremi z glasilom, ki bo s pogledom na včerajšnje dogajanje pomagalo utrjevati zavest o potrebi aktivnejšega pristopa pri reševanju problemov današnjega časa za boljši in pravičnejši jutri. Dolžnost borčevske organizacije, ki neizprosno izgublja po poti časa svoje zgodovinske protagoniste, je tudi ta, da si zagotovi nasledstvo, ki bo prenašalo naprej njihove plemenite zglede in vrednote. Zato je tudi prvi namen glasila vzpostaviti stvaren dialog z mlajšo generacijo, ki je sicer najbolj izpostavljena današnjim gospodarskim, družbenim in političnim težavam. Na njej je naloga ne le, da ohranja živ zgodovinski spomin na čase odporništva in narodoosvobodilnega boja ter da ga zaščiti pred neštetimi poskusi pretvarjanja in ponarejanja zgodovinskih dejstev, temveč tudi in predvsem, da na tem zgledu in izročilu gradi boljše življenjske pogoje za vse ljudi, ne glede na njihove gmotne, kulturne, jezikovne in druge razlike.
V tem je smisel publikacije, ki si je nadela ime nekdanje partizanske tiskarske tehnike, a želi s svojo vsebino prebiti časovne, geografske, mentalne in vse druge pregrade, ki ovirajo človeka, da bi uveljavljal svoje pravice, svoje želje in hrepenenja in svoje dostojanstvo nasploh.


Zakaj ime 0-44

0-44 je naziv ilegalne okrajne partizanske tiskarne "Morje" od leta 1944, ko je bila prisiljena spremeniti svoje ime. V sekciji "Rubrike" na strani pagina " Odporništvo in Partizani" lahko preberete zanimiv članek o zgodovini ilegalnih tiskarn, ki so delovale za časa narodoosvobodilnega boja.

Kje ga dobite

Glasilo izhaja trikrat letno: aprilia, septembra in decembra.

Najdete ga lahko:

na sedežu Trg Stare Mitnice, 15 - 34129 Trst;
pri odgovornih za posamezne sekcije;
Tržaško knjižno središče
Oberdankov trg 7 - Trst;
v SKD "Tabor" Ul. Ricreatorio, 1/1 - 34151 Opčine (TS);
v Narodni in študijski knjižnici Ul. sv. Frančiška 20 - Trst.
Libreria Minerva
Via San Nicolò 20 - Trieste.
Libreria Einaudi
Via Coroneo 1 - Trieste.

0-44 na spletu

Želiš prebrati številke 0-44 ki so že pošle?
klikni na številko ki te zanima!

Štev.29 april 2022 Štev.30 september 2022
Štev.27 september 2021 Štev.28 december 2021
Štev.25 januar 2021 Štev.26 april 2021
Štev.23 april 2020 Štev.24 september 2020
Štev. 21 september 2019 Štev. 22 januar 2020
Štev. 20 april 2019 Štev. 19 januar 2019
Štev. 18 september 2018 Štev. 17 april 2018
Štev. 16 januar 2018

copertina o-44 N.1 copertina o-44 N.2 copertina o-44 N.3