Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - uvodnik

Giornate Nazionali del Tesseramento all’ANPI-VZPI
Vsedržavnih dnevov včlanjevanja v VZPI-ANPI

Nell’ambito delle “Giornate Nazionali del Tesseramento all’ANPI”, il comitato provinciale dell’ANPI –VZPI organizza:

a cura della sezione di Muggia, un banchetto in piazza Marconi a Muggia giovedì 25 e sabato 27 dalle 10 alle 12 per l’avvio del tesseramento 2021 e dove sarà possibile firmare per la proposto di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista;

la sede provinciale dell’ANPI – VZPI  di Largo della Barriera Vecchia 15 sarà aperta sabato 27 e domenica 28 per la raccolta delle iscrizioni per il 2021 dalle 9 alle 12. Sabato 27, alle ore 10, inaugurazione nei locali della sede della mostra fotografica “Donne protagoniste tra guerra e dopoguerra”. La mostra, con testi bilingui in italiano e sloveno è stata realizzata con fotografie in gran parte provenienti dall’archivio provinciale dell’ANPI – VZPI e sarà visitabile, nel rispetto delle norme Covid-19, nei normali  orari di apertura della sede ( lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12) ed in altri orari e giornate su prenotazione.

La segreteria del comitato provinciale ANPI – VZPI di Trieste

 

V okviru "Vsedržavnih dnevov včlanjevanja v VZPI-ANPI" bo na pobudo pokrajinskega VZPI-ANPI v četrtek, 25. in v soboto, 27. februarja, med 10. in 12. uro, na Trgu Marconi v Miljah, včlanjevanje za leto 2021 v organizaciji miljske sekcije. Ob tej priložnosti bodo zbirali tudi podpise za ljudski zakon proti fašistični in nacistični propagandi.

Prav tako bo v soboto, 27. in v nedeljo, 28. februarja , med 9. in 12. uro, potekalo včlanjevanje na pokrajinskem sedežu VZPI-ANPI na Trgu Stare mitnice 15.

V soboto. 27. februarja, bo na glavnem sedežu tudi odprtje fotografske razstave »Ženske med vojnim in povojnim časom«. Z italijanskimi in slovenskimi podnaslovi so razstavljene fotografije, ki v večini pripadajo pokrajinskemu arhivu VZPI-ANPI. Razstava bo na ogled, seveda v mejah določil v zvezi s covidom-19, v uradnih urah (ponedeljkih, sredah in petkih, od 9. do 12. ure) in po naročilu tudi druge dni.

Tajništvo pokrajinskega odbora VZPI-ANPI Trst