Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Odpornižtvo inPartizani

Pred 70 leti izšla prva številka Partizanskega dnevnika

Dne 24. novembra 1943 je izšla prva številka Partizanskega dnevnika. To je bil dogodek, ki mu v tedanji zasužnjeni Evropi ni bilo para. Tiskarno so namestili v neprehodnih gozdovih v bližini Zakriža nad Cerknim. Bila je tako zakrita, da je Nemcem ni uspelo najti. Časopis je izhajal vsak dan. Objavljal je vesti, ki so jih prispevali partizanski borci in s tem seznanjali ljudstvo v zasedenih rajih s potekom ovobodilnega boja ter mu vlivali zavest, pogum in nova upanja. Najbolj tvegana pa je bila njegova distribucija, saj so ga partizanski raznašalci ob stalni smrtni nevarnosti in ob vsakršnih vremenskih razmerah širili po primorskih domovih.

Ob 70. obletnici izida prve številke Partizanskega dnevnika je v Gorici potekala slovesna proslava. Priredil jo je Primorski dnevnik, ki je po osvoboditvi leta 1945 prevzel njegovo dediščino.