Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - uvodnik

Poziv vsem demokratičnim inštitucijam

"FAŠIZMA NIKDAR VEČ"

Poziv vsem demokratičnim inštitucijam

 

Mi, demokratični državljanke in državljani pozivamo vse republiške inštitucije
Pozor: tu in sedaj je nevarnost za demokracijo.

V naši državi se pod raznimi gesli množijo neofašistične in neonacistične organizacije, ki so vse bolj prisotne v družbeni stvarnosti in na spletu in širijo klice nasilja, diskriminacij, sovraštva proti različnim, rasizma in ksenofobije. In to 80 let po enem najbolj gnusnih ukrepov fašizma: sprejetju rasnih zakonov.

Podobni pojavi nastajajo v svetu in v Evropi, zlasti na vzhodu, in se izražajo predvsem z novim nacionalističnim in ksenofobim zapiranjem, s sprevodi in nazadnjaškimi ter nacističnimi pobudami, kot se je pred kratkim pripetilo v Varšavi, in celo z represivnimi in preganjalnimi dejanji proti opozicijam.

Zato želimo združeno na človeški način odgovoriti nečloveškim idejam s potrditvijo neke drugačne vizije stvarnosti, v kateri je v središču pozornosti vrednota človeka, življenja, solidarnosti in demokracije, kot inštrumenta soudeleževanja in družbenega osvobajanja.
Zato združeno pozivamo vse javne in zasebne oblasti, da zagotovijo neko novo razdobje družbene pravičnosti, tako da se zoperstavijo propadanju, zapuščanju in revščini, ki predstavljajo danes gojišče, v katerem se napajajo vsi neofašizmi.
Zato združeno vabimo inštitucije, naj poskrbijo, da bo država v celoti izpričala svojo antifašistično naravo v vseh njenih vzgibih ter se zavzela zlasti na področju vzgoje, spomina, poznavanja in uresničevanja Ustave.
Zato združeno sprožimo demokratični alarm, pozivajoč inštitucije na vseh ravneh  k odgovornosti z zahtevo po popolnem izvajanju XII. ustavne odredbe (»Reorganizacija razpuščene fašistične stranke je v kakršnikoli obliki prepovedana«) in z zahtevo po integralni aplikaciji zakonov Scelba in Mancino, ki kaznujeta vsakršno obliko fašizma in rasizma.
Zato združeno pozivamo pristojne oblasti, da na volilnih preizkušnjah prepovejo predstavitev list, ki so posredno ali neposredno vezane na organizacije, združenja ali stranke, ki se sklicujejo na fašizem in nacizem, kot je sicer predvideno po sedanjih pravilih, ki pa se jih ne upošteva vedno. Hkrati naj posnemajoč pozitivne izkušnje raznih krajevnih uprav, prepovejo Občinam in Deželam, da izvajajo pobude, ki jih narekujejo tiste, običajno zakrinkane organizacije.
Zato združeno zahtevamo, da se ukrene vse, da neofašistične in neonacistične organizacije ne bodo mogle škodovati. Treba jih je zakonsko prepovedati, kot se je že zgodilo v 70. letih in kot narekuje XII. ustavna odredba.
Zato združeno vabimo vse državljanke in državljane, vsa demokratična, socialna, civilna, politična in kulturna združenja, da kot prvi ukrep v smeri širše ljudske in nacionalne mobilizacije podpišejo ta poziv. Izkušnja odporništva nas uči, da je fašizme mogoče premagati z vedenjem, z demokratično enotnostjo in z odločnostjo inštitucij.

V naši državi je šibkost državnih inštitucij nekoč že omogočila fašistično izkušnjo, ki je prinesla kri, vojno in ruševine, kakršnih še ni videla zgodovina človeštva. Italija, Evropa in ves svet so plačali hud davek. Rekli smo »Nikoli več!«; danes še glasneje zavpijmo »Nikoli več!«
                                             

3. januarja 2018