Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

VZPI Novice - vodilni članek

V teku je včlanjevanje v Vsedržavno združenje partizanov Italije.

Včlanjevanje

v VZPI

 

V organizacijo, ki se zavzema za spoštovanje in uresničevanje Ustave ter njenih načel in vrednot, za ohranjevanje zgodovinskega spomina na Odporništvo in Narodoosvobodilno borbo ter za boljšo in pravičnejšo družbo.

 

V organizacijo, ki je v prvi vrsti boja proti naraščajoči nevarnosti neofašizma v Evropi, proti korupciji in proti mladinski brezposelnosti.

  

 

Samo številčno močno Zduženje bo lahko še naprej učinkovito izpolnjevalo te naloge in resnično pripomoglo k uveljavljanju demokratičnih vrednot, k premagovanju neenakosti v družbi, k reševanju problemov dela ter k splošnemu razvoju.

 

 

Zato pozivamo vse demokrate, da se pridružijo našim vrstam. S skupnimi močmi bomo lažje uresničevali vse tiste cilje, ki jih narekujeta želja in vera v boljšo prihodnost pri nas in v svetu.

 

 

Ti cilji so:

- zagotovitev miru v svetu,

- odprava revizionizmov in ošibitev neofašizmov,

- uveljavitev temeljne vrednote dela,

- preosnova politike v krizi,

- utrditev vrednot Ustave, ki je izšla iz Odporništva in proslavlja letos svojo 70-letnico,

- zagotovitev svobodne in neodvisne informacije,

- odprava vsakršne oblike korupcije v javnem in zasebnem življenju,

- oblikovanje prave zgodovinske in družbene zavesti v šolah,

- pomoč prizadevanjem za sprejemanje migrantov,

- odprava vsakršne oblike rasizma,

- uveljavitev in zaščita vseh jezikovnih in kulturnih pravic.