Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Eventi del mese

Commemorazione dei quattro antifascisti fucilati nel poligono militare di Basovizza nel 1930
Slovesnost v spomin na štiri ustreljene antifašiste na gmajni pri Bazovici leta 1930

da: 31/08/2019  a: 22/09/2019    località: Basovizza/Bazovica

ODBOR ZA PROSLAVO BAZOVIŠKIH JUNAKOV PRI NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI V TRSTU

COMITATO PER LE ONORANZE DEGLI EROI DI BASOVIZZA PRESSO LA BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI DI TRIESTE

 

BAZOVICA 2019

Spored - Programma

 

31. avgusta 2019/31 agosto 2019

 • ob 10.00 uri tiskovna konferenca v Narodnem domu v Trstu
 • alle ore 10.00 conferenza stampa nel Narodni dom a Trieste, Via Filzi 14

5. septembra 2019/5 settembre 2019

 • ob 10.00 uri predstavitev knjige spominov Borisa Ferlata v Narodnem domu v Trstu.
  Predstavi urednica Luana Grilanc
 • alle ore 10.00 presentazione del libro di Boris Ferlat nel Narodni dom a Trieste, Via Filzi.

6. septembra 2019/6 settembre 2019

 • ob 6.43 uri recital mladih v Bazovici
 • alle ore 6.43 recital dei giovani presso il monumento.          
 • ob  9.30 uri slovesnost na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu.
  Govornica prof. Jadranka Cergol, nastopita moška pevska zbora Vesna in Vasilij Mirk (dir. Rado Milič).
  Častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO.
 • alle ore 9.30 commemorazione a Sant’ Anna a Trieste
  Oratrice prof. Jadranka Cergol, cori maschili Vesna e Vasilij Mirk (dir. Rado Milič).
  Guardia d’onore RMV e SZSO.
 • ob 13.00 uri slovesnost pred rektoratom univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu.
  V imenu odbora govori prof. Ivan Peterlin, nastop zborov Vesna in V. Mirk (dir. Rado Milič).
  Častna straž RMV in SZSO. 
 • alle ore 13.00 commemorazione davanti al rettorato dell’ Università a Ljubljana (Slovenia).
  Oratore prof. Ivan Peterlin, cori maschili Vesna in e Vasilij Mirk (dir. Rado Milič)
  Guardia d’ onore RMV e SZSO.
 • ob 16.00 uri v Prešernovem gaju v Kranju slovesnost v priredbi Mestne občine Kranj.
  Govornica županja Tanja Kosmina. Nastop moških zborov Vesna in V. Mirk (dir. Rado Milič).
  Častna straža RMV in SZSO. 
 • alle ore 16.00 commemorazione nella città di Kranj (Slovenia).
  Oratrice  Tanja Kosmina, sindaco del   Comune di Repentabor-Monrupino. Cantano i cori Vesna e V. Mirk 
  guardia d’onore RMV e SZSO.
 • ob 20.00 uri maša zadušnica v cerkvi v Bazovici. 
  Govornica: Ksenija Dobrila, predsenica SKGZ, šolska ravnateljica.
  Nastop: MePZ Lipa iz Bazovice.
 • alle ore 20.00 messa in suffragio dei quattro eroi nella chiesa di Basovizza.
  Oratrice: Ksenija Dobrila, presidente SKGZ e direttrice scolastica.
  Partecipa il coro MePZ Lipa (Basovizza)  

7. septembra 2019/7 settembre 2019

 • taborni ogenj RMV v Bazovici. Taborniki postavijo tudi svoj tabor.
 • Incontro culturale accanto al fuoco nei pressi del monumento.
 • Začetek ob 21.00 uri – inizio ore 21.

8. septembra 2019 -  nedelja/8 settembre 2019 - domenica

 • ob 10.00 – Bazovica, 39. spominski planinski pohod, 
  prireditelj ŠZ Sloga s sodelovanjem SPDT in SK Devin. 
  Start “pri Kalu”.
 • alle ore 10: Basovizza inizio 39° marcia ricreativa.
  Organizzatori: ŠZ Sloga, SPDT, SK Devin. 
  Partenza “pri Kalu”.
 • ob 15.00 uri – osrednja slovesnost pri spomeniku v Bazovici. Polaganje vencev.
  Govornika: Marcello Flores, zgodovinar, profesor. Kostanca Mikulus, profesorica.
  Pozdrav: Peter J. Česnik, minister 
  V kulturnem programu nastopajo: MePZ Lipa, MePZ F. Venturini, 
  MePZ Rdeča zvezda, ŽPZ Danica, Moška Vokalna skupina iz Bazovice.
  Godbeno društvo Viktor Parma, kapelnik Luka Carli. 
  Režija Tomaž Susič, scenografija Maja Lapornik.
  Napovedovalka: Marjetica Puntar. Častna straža tabornikov RMV in skavtov SZSO.  
 • alle ore 15.00 – commemorazione centrale
  Oratori: Marcello Flores, storico, Kostanca Mikulus, prof.
  Deposizione delle corone.
  Al programma culturale partecipano:
  i cori MePZ Lipa, MePZ Venturini, MePZ Rdeča zvezda, ŽPZ Danica, Vokalna moška skupina Bazovica.
  Gruppo bandistico Viktor Parma, dirige Luka Carli.
  Regia Tomaž Susič, scenografa Maja Lapornik.
  Guardia d’ onore taborniki RMV e scout sloveni SZSO. 

10. septembra 2019/10 settembre 2019

 • ob 10.00 uri predstavitev Maistrovega zbornika v Narodnem domu v Trstu.
  Predstavitev vodi zgodovinar Gorazd Bajc.
 • alle ore 10.00 Narodni dom a Trieste, via Filzi 14
  presentazione del libro Maistrov zbornik.  
  Conduce lo storico sloveno Gorazd Bajc
 • 46. mednarodni odbojkarski turnir za Pokal Bazoviških junakov.
  Občinska telovadnica v Repnu.
  1. Moški del turnirja bo na sporedu v soboto 14. septembra ter v nedeljo 15. septembra 2019.
   Sodelujejo ekipe: Sloga Tabor Trst, Fužinar Prevalje, VBK Klagenfurt, MOK Rijeka.
  2. Ženski del turnirja bo na sporedu v soboto 21. In v nedeljo 22. septembra 2019.
   Sodelujejo ekipe: Zalet Trst, ŽOK Grobničan, OK Prevalje, ŽOK Rockvool (Novo mesto).
  3. Glej priloženi program turnirja.
 • 46° Torneo internazionale di pallavolo per la coppa Bazoviški junaki
  Palestra comunale di Repen (Comune di Monrupino (Trieste).
  1. Il torneo maschile: sabato 14.9. e domenica 15.9.
  2. Il torneo femminile: sabato 21.9. e domenica 22.9.