Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Notiziario ANPI - fondo

Zoran Mušič

Zoran Mušič

 

La mostra dei disegni realizzati a Dachau nel 1945 da Zoran Mušič, attualmente esposti al Museo Revoltella con il titolo “Occhi vetrificati", è stata prorogata fino a domenica 3 giugno 2018.
I disegni sono stati ritrovati nel 2016 nell’archivio storico dell’Anpi-Vzpi provinciale di Trieste e sono proprietà delle associazioni antifasciste triestine (Anpi-Vzpi, Aned, Anppia). Invitiamo a visitarla per l’alto valore artistico e documentario, efficacemente messo in rilievo dall’eccellente allestimento realizzato dal Museo Revoltella.

 

Razstavo risb, ki jih je Zoran Mušič ustvaril leta 1945 ob osvoboditvi taborišča Dachau, in so sedaj razstavljena v mestnem muzeju Revoltella z naslovom Osteklenele oči, so podaljšali do nedelje, 3. junija 2018. 
Risbe so bile shranjene do leta 2016 v zgodovinskem arhivu pokrajinskega arhiva VZPI-ANPI in so last tržaških antifašističnih združenj (VZPI-ANPI, ANED, ANPPIA). Zaradi izredne umetniške in dokumentarne vrednosti, ki je prišla do izraza ob odlični postavitvi mestnega muzeja Revoltella, vas toplo vabimo, da si jo ogledate.