Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato Provinciale di Trieste
Vsedržavno Združenje Partizanov Italije - Tržaški Pokrajinski Odbor
tessera

Notiziario ANPI - fondo

kongresso - intestazione

A N P I – V Z P I

13° Congresso provinciale / 13. Pokrajinski kongres

Narodni Dom

Trieste 5 marzo 2016 / Trst 5. marca 2016